خدمات این شرکت جهت تولید و توزیع محصولات

خدمات این شرکت جهت تولید و توزیع محصولات

این شرکت آماده تامین مواد خام تولید کنندگان گرامی از جمله انواع رزین های آلمانی و ترکیه ای و انواع سنگ دانه های طبیعی شسته شده و روان کننده های مختلف و نگهدارنده و همچنین فروش سطل های 30 کیلویی می باشد.